Home


Stop discriminatie Iraniërs in het onderwijs


Wij zijn verbolgen over het besluit van de ministers Verhagen en Plasterk om Nederlands-Iraanse studenten van bepaalde masteropleidingen en instellingen uit te sluiten. Met dit besluit beweren de ministers gehoor te geven aan een VN-resolutie die staten oproept om de verspreiding van nucleaire technologie naar Iran te voorkomen. Wij vinden dit besluit echter onacceptabel omdat het discriminerend en ineffectief is.

  • Discriminerend, omdat Iraanse studenten – ook zij met een Nederlands paspoort – enkel op basis van hun afkomst voor bepaalde studies worden uitgesloten. Hiermee introduceren de ministers “tweederangsburgerschap” in het onderwijs.
  • Ineffectief, omdat volgens diverse deskundigen op de betreffende masteropleidingen geen kennis overgedragen wordt, die tot verspreiding van nucleaire technologie voor militaire doeleinden kan leiden. Het is veel effectiever om, zoals veel instellingen nu al doen, de gevoelige informatie te beschermen in plaats van een hele bevolkingsgroep als “verdacht” te stigmatiseren.

We roepen de regering op om dit besluit zo snel mogelijk in te trekken en een einde te maken aan discriminatie in het onderwijs.

Lijst ondertekenaars petitie